1. pl
  2. en

Dyrygent Chóru - Katarzyna Mąka


 

Katarzyna Mąka od 1994 roku kłodzczanka. Nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I St. w Kłodzku gdzie prowadzi Klasę fortepianu oraz chór szkolny.
Chóralistyką zainteresowała się w czasie studiów w Częstochowie, gdzie śpiewała w zespołach wokalnych, z którymi koncertowała w kraju i poza jego granicami uczestnicząc w wielu koncertach i konkursach ( Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Belgia, Włochy.)  W latach 1992-1994 sopranistka Jasnogórskego Kwartetu Wokalnego „ Cantus” – zawodowego zespołu śpiewaków  powołanego do oprawy muzycznej codziennych konwentualnych mszy łacińskich . Absolwentka Podyplomowych Studiów Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Współtwórczyni Zespołu Kameralistów Concerto  z którym dała wiele koncertów z repertuarem muzyki dawnej. Zainteresowanie wykonawstwem muzyki dawnej skłoniło ją do pogłębiania wiedzy na ten temat w ramach Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie , gdzie pracowała pod kierunkiem m.in. Kaia Wessela, Jamesa Oxley’a i Stevena Taylora . Wykonuje również partie solowe w muzyce oratoryjno - kantatowej oraz koncertuje jako śpiewak - kameralista.
Poszukując nowych sposobów kształcenia głosu zetknęła się z prof. Jadwigą Gałęską – Tritt, której zawdzięcza umiejętności wokalne oraz obecne spojrzenie na pracę z głosem .  Również współpraca z prof. Marcinem Wawrukiem jest źródłem wielu artystycznych inspiracji oraz sposobem doskonalenia siebie i zespołu
Jest zapraszana jako ekspert emisji głosu do prowadzenia wrasztatów z  zespołami wokalnymi. Prowadzi także warsztaty i zajęcia  emisyjne dotyczące mechanizmów ochronnych głosu oraz higieny pracy głosem . Dedykowane są one osobom dla których głos jest narzędziem pracy.